Kto je Kevin Billett


Kevin Billett interview


Kevin Billett sa venoval rodinnému podnikaniu v oblasti klenotníctva vo Veľkej Británii. Po viacerých úspešných aj menej úspešných rokoch si začal uvedomovať, že v ňom samotnom je potenciál, ktorý sa mu nedarí naplno prejaviť.  Zvedavosť ho priviedla na cestu objavovania a spoznávania ľudskej podstaty a všetkého čo nás vo vlastných životoch obmedzuje. Postupne opustil rodinnú firmu a už 20 rokov sa venuje priekopníckej práci na poli osobného rozvoja, transformácie a koučingu. Je spoluzakladateľom spoločnosti Cesta, jej výkonným riaditeľom ako aj spolutvorcom programov Cesty a Vedomého líderstva, tvorca a prezentér ďalších úspešných pokročilých seminárov Von z beznádeje a Enneagram Masterclass.

Osobná správa Kevina Billetta


Počas svojich seminárov Kevin poukazuje na nevedomé vzorce, ktoré nás držia v našom pocite menejcennosti. Zároveň nám ponúka konkrétne riešenia v podobe procesov, ktoré umožňujú odstrániť tieto obmedzujúce a bolestivé podmienenia – zakorenený strach, presvedčenia, sľuby a pravidlá – a tak odhaliť skutočnú veľkosť a kreatívny potenciál, ktorý je v nás všetkých stále prítomný. Účastníci seminárov ho milujú pre jeho odzbrojujúci zmysel pre humor, vrúcnosť a praktickú priamosť. Jeho ochota otvoriť sa neskreslenej pravde v sebe samom vedie ľudí k tomu, aby sa uvoľnili a dovolili si preskúmať vlastné bloky a clony, ktoré ich doteraz obmedzovali.


 

Program Vedomý Leadership

Odstránite akékoľvek prekážky, ktoré vám bránia využiť svoje talenty a vášne naplno. 
Vydáte sa na cestu smerom k prejaveniu toho najlepšieho vo vás v práci a v živote.


Workshop Vedomý Líder

Každý z nás má výnimočný vnútorný potenciál viesť, byť lídrom vo svojom živote v rôznych oblastiach. Pre mnohých z nás ostáva tento potenciál vo vnútri nás neprejavený, prekrytý mnohými nánosmi negatívnych presvedčení a životných skúseností, ktoré sme získavali od útleho detstva, počas školy, výchovou a zo spoločnosti. Skúsenosťami, ktoré nás formovali do podoby, ktorá nám v mnohých situáciách bráni v tom, aby sme žili život v našom plnom potenciáli a s pocitom spokojnosti. Počas tohto praktického workshopu odhalíte a odstránite to, čo vám bráni žiť život v jeho plnosti.

viac o workshope  

Aké by to bolo, ak by ste:

  • objavili a naplno prejavili svoj potenciál lídra
  • vedeli sa zbaviť obmedzení, ktoré vám bránia prejaviť váš talent a vízie?
  • vedeli zjednotiť svoj tím alebo firmu v mene jasnej vízie a cieľa
  • vylepšili komunikáciu v tíme alebo firme
  • zbavili sa pracovného stresu a úzkosti
  • komunikovali z hĺbky vás samotných bez obáv     z posudzovania ostatných
  • robili rozhodnutia v súlade s vašou intelektuálnou a emočnou zrelosťou
  • ako líder sa otvorili do všetkých úrovní: hlava, srdce a intuícia
  • stali sa emočne vyrovnaným lídrom
viac o seminároch

V čom sme výnimoční

Vedomý Leadership vás vezme na cestu k objaveniu spôsobu leadershipu, ktorý vychádza z pozitívnej zmeny vás samotných a vedie ku zmene vášho života vo všetkých jeho oblastiach.

Voľba je na vás. Viesť zo srdca alebo viesť zo srdca! 
V skutočnosti, ako líder nemáte veľa na výber ak chcete, aby ľudia prijali vašu víziu, osvojili si ju a podporovali vaše ciele. Tí, ktorí sú vo vašom tíme, očakávajú viac ako len riadenie a príkazy, ktoré by mali nasledovať, očakávajú niekoho, kto ich bude inšpirovať, niekto so skutočnou víziou a hlbším zmyslom, s ktorým sa môžu aj oni identifikovať. 


NASA robila prieskum, v ktorom výsledky ukázali, že deti v piatich rokoch vykazujú v 98 percentách vysokú kreativitu. Keď už majú 10 rokov, vysokú kreativitu má len 30 percent. V 15 rokoch je to 15 percent a v 25 rokoch sú to len dve percentá. Tieto 2 percentá využívame na tvorbu podnikateľskú, pracovnú a umeleckú. Ak by ľudia robili to, čo ich baví alebo v čom sú dobrí, bol by to skutočný prínos pre podnikanie, pre firmu a vo svojich životoch by boli celkovo výrazne šťastnejší. 
 

V minulosti lekári tvrdili, že sa nedá zabehnúť jedna míľa pod štyri minúty. Napriek tomu v roku 1954 Roger Bannister ako prvý zabehol 1 míľu za 3:59.4 a v tom istom roku ho už nasledovali desiatky ďalších bežcov. Je to o nastavení myslenia, o tom čomu veríme a čo považujeme za dosiahnuteľné. Sú to naše vlastné presvedčenia, ktoré nám formujú našu realitu. Keď je niekto nastavený na prvú ligu, tak dosiahne prvú ligu.


Referencie

Po nejakej dobe práce profesionálneho kouča som začal vidieť, že by bolo veľmi užitočné viac pracovať s emocionálnym prejavom klientov a že nás v ďalšom rozvoji často držia presvedčenia a sľuby, ktoré sme v priebehu života získali a tieto presvedčenia a sľuby už nie sú ďalej pre nás zdravé a prospešné. Vzdelávanie Vedomý Líder a metóda ukazuje úžasnú hĺbku a intenzitu s akou je možné pracovať v oblasti sebapoznania, osobného rozvoja a dosahovania potrebných cieľov. Techniky a nástroje doplnené o učenie Enneagramu umožňujú veľmi intenzívnu a účinnú prácu na vlastnom poznaní a rozvoji, ktorú som potom začal používať pri práci a výsledky u koučovaných sa začali prejavovať veľmi rýchlo. Moji klienti mi s iskrou v očiach hovoria, že takúto prácu a intenzitu v koučovaní ešte nevideli a že z vykonanej práce si odnášajú veľmi silný a oslobodzujúci emocionálny zážitok.

Vladimír Kludaj, vice-prezident ICF ČR (medzinárodnej koučingovej organizácie), manažér, podnikateľ 

Vedomý Líder je efektívny workshop vďaka tomu, že adresuje problémy, ktoré ležia medzi osobnými a profesionálnymi. Výsledok je, že cítim teraz, že komunikujem a počúvam mojich kolegov lepším spôsobom.
Fred Wikman, Product Manager, Turnilsviac referencií