vedomy lider

Vedomý Líder Workshop (Conscious Leadership Workshop) - Intenzívny 2-dňový seminár s Kevinom Billettom na ktorom sa naučíte ako využiť svoje kvality a talenty naplno. Zažijete si cvičenia, ktoré vám pomôžu efektívnejšie komunikovať, stanete sa autentickým lídrom, ktorého budú druhí nasledovať  a rešpektovať. Zažijete trvalú zmenu, ktorá vychádza priamo z vás tým, ako sa stanete viac vedomý a uvedomelý.
Je pripravený v štýle, ktorý je prístupný pre všetkých, takže nie je nutná predchádzajúca účasť na inom vzdelávacom programe alebo seminári.

Čo môžete ďalej očakávať?
  • odhalíte v sebe skryté pocity a tie, ktoré blokujú vás a ostatných ľudí, získate jasný vhľad do seba samého, získate inšpiráciu zo svojho vnútra, naplno pocítite inšpiráciu v sebe samom.
  • objavíte svoje skryté obmedzujúce presvedčenia, postavíte sa čelom svojmu vnútornému kritikovi a všetkým svojim strachom. a pochybnostiam
  • podrobíte svoje predstavy o sebe, druhých a o živote ako takom pohľadu z inej perspektívy, začnete hľadať hĺbku a iný pohľad.

 
Zažívate niektoré z týchto stavov?

  • Stres a únavu: narastajúci objem práce, komplexné rozhodovanie sa, rastúcu zodpovednosť?
  • Stratu kontroly a vnútorný odpor: potreba obhajovať svoje rozhodnutia pred vašim tímom, kolegami, nadriadeným, šéfom a vašimi klientmi?
  • Nezdravé úrovne súhlasu: potláčanie vlastných predstáv o riešení a súhlas s riešením iných z dôvodu vyhýbania sa konfliktu, robenie neprimeraných ústupkov z obavy zo straty obchodných kontraktov a klientov, vyhýbanie sa konfliktom, aby ste sa vyhli riziku straty svojej pozície vo firme alebo v spoločnosti viacerých partnerov vo firme?
  • V skratke: Aká je osobná a profesionálna cena, ktorú platíte za to, že nevystúpite a nekonáte ako líder?

Ak áno, tak potom je tento workshop určený pre vás!

Zmena perspektívy: Aby ste spôsobili zmenu u ľudí okolo vás, musíte najprv zmeniť seba: je to zmena uhľa pohľadu. Nastal čas dať sebe samému dovolenie objaviť v sebe to, čo vám bránilo byť skutočne sám sebou. Je na čase nechať prejaviť vaše skutočné líderské kvality!

Ak ste pripravený dostať sa k jadru veci a odkryť vašich vnútorných „sabotérov“ – oslobodiť sa od nich raz a navždy – potom ste pripravený na Workshop Vedomého Lídra. Dva dni, ktoré zmenia vaše líderské schopnosti navždy.

Poďte o krok ďalej - dostaňte sa za svoje staré obmedzenia a dosiahnite svoje najväčšie vízie – vstúpte naplno do svojej vlastnej sily a konajte so sebavedomím a presvedčivosťou, ktorá vychádza priamo z vás. Predstavte si, že pracujete s ľuďmi, ktorí prejavujú naplno svoje najlepšie schopnosti, spoločne objavujete nové príležitosti, trhy a prekonávate výzvy. Zažite dosiahnutie niečoho možno až nepredstaviteľného tým, že objavíte v sebe to najlepšie zo seba samého, a to bez strachu, obáv, kritiky, posudzovania alebo stiahnutia sa.

Trvanie: 2 dni
Dátum: 4.- 5. júl 2015
Miesto konania: Bratislava, NH Gate ONE hotel

Seminár je v angličtine so simultánnym prekladom do slovenčiny/češtiny. Cena tlmočenia je 20 eur na celý workshop

Cena: 235 eur
Cena s tlmočením: 255 eur

Vyššie uvedená cena nezahŕňa stravovanie alebo ubytovanie počas semináru. K dipozícii bude voda a ovocie počas prestávok.
Pre objednanie si tohto workshopu kliknite prosím na záložku "Prihlášky" a vyplňte uvedený formulár alebo kliknite priamo sem: http://vedoma.sk/prihlasky. Následne dostanete inštrukcie o platbe za workshop.

Na tomto praktickom  2-dňovom workshope, budete mať príležitosť odhaliť svoju líderskú veľkosť a začať ju využívať v živote a uviesť ju do praxe. Získate hlboké vhľady do vlastných návykových vzorcov správania, ako aj vzorcov ostatných ľudí okolo vás a naučíte sa špičkové transformačné techniky, ktoré môžete použiť v napredovaní životom. Budete objavovať a rozvíjať svoje schopnosti skutočného a autentického vodcu – ako príklad pozitivity, možností a vplyvu.

2-dňový workshop môžete absolvovať ako samostatný workshop a zároveň môže slúžiť aj ako možnosť pokračovať na ďalších pokročilých seminároch programu Vedomé Líderstvo.

Odhaľte svoju vlastnú autentickú veľkosť, vrodeného lídra, ktorý sa skrýva vo vás a staňte sa tým kto prinesie vedomú zmenu do vašej práce, rodiny a spoločnosti. 

Akékoľvek otázky ohľadom tohto seminára neváhajte adresovať emailom na info@vedoma.sk alebo priamo telefonicky na 0908/320502.
 

Objavte svoje talenty a silné stránky tým, že odhodíte všetko, čo vám doteraz bránilo v ich poznaní a využívaní.

opýtajte sa   vyplniť prihlášku   kalendár akcií
vedomy lider

vedomy lider

vedomy lider

vedomy lider

vedomy lider